Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaczorach
A. Camus
W człowieku jest więcej tego,
co możemy podziwiać niż tego,
czym możemy gardzić.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wypłacany...

Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w kwocie 215,84 zł na każdą uprawnioną osobę.

Przysługuje...

Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

Zasady...

Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

Pierwszy wniosek
Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

Wniosek do pobrania

  1. Wniosek
    o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego